Vi cu hỏi về An Sinh X Hội

Hỏi:
Tôi vừa retired được một năm, nhưng số tiền retired không đủ so với tiền trợ cấp tuổi già nên chính phủ đã phụ trợ thêm một số tiền SSI. Bây giờ tuy có quốc tịch Hoa Kỳ được 8 năm, nhưng vì bị té và bị đụng xe, 2 chân tôi yếu và nhức nhối, nhất là trong mùa lạnh, nên tôi định trở về Việt nam sống luôn, để nhờ các thầy châm cứu và tránh đau nhức, cô biết có được không? Nếu được, xin cô vui lòng chỉ cho tôi lập những thủ tục giấy tờ như thế nào, và có cần con cháu nào bảo lãnh tôi không? Còn về số tiền của tôi được nhận lãnh hằng tháng, thì như thế nào? Chính phủ Hoa Kỳ chỉ trả cho tôi số tiền chính thức retired, và cắt số tiền SSI phải không? Nếu đúng như thế, thì tôi sẽ nhận số tiền retired hằng tháng như thế nào?
Trả lời :
Ông đã hiểu khá rõ ràng về thủ tục cũng như tiêu chuẩn để được nhận những phúc lợi của chánh phủ về chương trình hưu bổng và chương trình trợ cấp lợi tức an sinh. Bất luận là công dân Hoa Kỳ hay thường trú nhân khi ông rời khỏi lãnh thổ Hoa Kỳ quá 30 ngày thì ông sẽ bị mất Trợ Cấp Lợi Tức An Sinh (SSI). Đến khi trở lại Mỹ thì ông phải sống ở Mỹ đúng 30 ngày nữa rồi ông mới được trở lại Sở An Sinh Xã Hội để nạp đơn xin tái cấp phát. Về phần hưu bổng của ông, ông đã là công dân Hoa Kỳ thì khi ông có ý định về Việt Nam lưu trú lâu dài ông có thể báo cáo đến Sở An Sinh Xã Hội rằng 6 tháng đầu tiên ông về Việt Nam theo diện du lịch (ông có thể yêu cầu Sở An Sinh Xa Hội chuyển ngân trực tiếp vào trương mực của ông ở ngân hàng). Qua đến tháng thứ bẩy thì ông phải đích thân đến tòa đại sứ hay tòa lãnh sự của Hoa Kỳ tại Việt Nam để lập thủ tục để được lãnh chi phiếu phúc lợi An Sinh Xã Hội.

***

Hỏi:
Tôi đã được 72 tuổi và nhận phúc lợi An Sinh Xã Hội. Có đúng là tôi không cần phải bắt buộc rút tiền IRA không?
Trả Lời:
Đối với năm 2009, đúng. Bắt buộc rút tiền khỏi các trương mục hưu trí đã được miễn trong năm 2009. Thông thường những người đến độ 71 tuổi rưỡi bị đòi hỏi phải rút tiền ra khỏi các quỷ hưu bổng hàng năm, cho dù không cần đến số tiền này. Những quỷ này gồm có 401 (k) s, 403(b) s một số 457(b) s cũng như IRA. Tuy nhiên sắc luật Phục hồi công nhân, người về hưu và chủ nhân của năm 2008 đã miễn những yêu cầu rút tiền hưu bổng trong năm 2009. Để biết thêm chi tiết xin mời xem www.irs.gov/pub/irs-drop/n-09-09.pdf

***

Hỏi:
Tôi nghe nói rằng có thể nạp đơn hưu bổng trực tuyến. Nhưng đi đến văn phòng để nạp đơn có dễ dàng hơn không?
Trả Lời:
Nạp đơn trực tuyến có nghĩa là không phải đi đến văn phòng An Sinh Xã Hội địa phương hay chờ một cuộc hẹn để gặp viên chức An Sinh Xã Hội. Nạp hồ sơ về hưu trực tuyến rất dễ dàng và thuận tiện. Quý vị chỉ cần có khoảng 15 phút để làm hồ sơ. Trong hầu hết các trường hợp chỉ có vậy thôi, không cần ký tên vào mẫu đơn hay gửi mẫu đơn qua bưu điện. Muốn tìm hiểu thêm xin viếng mạng www.socialsecurity.gov và nhấp vào bản Hữu trí ở trên cùng, góc bên trái. Trang web của chúng tôi sẽ : -Hướng dẫn quý vị quy trình nạp đơn -Báo những thông tin mà quý vị cần có để trả lời những câu hỏi trong đơn -Mô tả những văn kiện mà quý vị cần phải xuất trình sau khi nạp đơn.

***

Hỏi:
Tôi được biết tuổi hưu đúng hạn đã gia tăng, nhưng không biết độ tuổi nào sớm nhất mà tôi có thể bắt đầu hưởng phúc lợi hưu trí?
Trả Lời:
Quý vị có thể bắt đầu nhận được phúc lợi có giảm thiểu vào tuổi 62. Luật tu án An Sinh Xã Hội 1983 tăng tuổi hưu của những người sinh năm 1938 hay về sau; từ 65 lên đến 67. Tuy nhiên không có thay đổi độ tuổi tối thiểu để được hưởng hưu non. Xin mời viếng mạng www.socialsecurity.gov để biết thêm về An Sinh Xã Hội và tìm biết về tuổi hưu đúng hạn của mình.

***

Hỏi:
Tôi đã hơn ba mươi tuổi. Tháng vừa qua tôi bị thương trầm trọng và không thể làm việc. Bao nhiêu tuổi thì tôi mới được nạp đơn xin phúc lợi tàn tật An Sinh Xã Hội.
Trả Lời:
Không có độ tuổi tối thiểu, nhưng quý vị cần làm việc lâu đủ và trong thời gian gần đây để có được số tín chỉ mà sở An Sinh Xã Hội đòi hỏi. Quý vị có thể tạo được 4 tín chỉ mỗi năm. Số tín chỉ đòi hỏi để được hưởng phúc lợi tàn tật An Sinh Xã Hội còn tuỳ thuộc vào sổ tuổi khi quý vị trở thành tàn tật. Trong một số trường hợp cho những công nhân trẻ, quý vị có thể chỉ cần 6 tín chỉ ít nhất là 18 tháng làm việc. Quý vị có thể tìm hiểu chính xác có bao nhiêu tín chỉ quý vị cần phải có để hội đủ điều kiện hưởng phúc lợi tàn tật trên trang mang www.socialsecurity.gov/dibplan/dqualify3.htm. Nếu quý vị không có đủ tín chỉ , quý vị có thể hội đủ điều kiện để nạp đơn xin Trợ Cấp Lợi Tức An Sinh nếu quý vị là người tàn tật với tài sản và lợi tức hạn chế. Để biết thêm chi tiết mời viếng mạng www.socialsecurity.gov ..

***

Hỏi:
Chị tôi vừa mới để lại cho tôi một số tiền. Xin hỏi di sản thừa kế này có ảnh hưởng đến Trợ Cấp Lợi Tức An Sinh của tôi không?
Trả Lời:
Theo chương trình Trợ Cấp Lợi Tức An Sinh, số tiền nhận được sẽ bị tính như lợi tức ngay tháng mà quý vị nhận được. Khoản tiền này có thể khiến cho quý vị trở thành không đủ điều kiện để được hưởng Trợ Cấp Lợi Tức An Sinh tùy theo số tiền này là bao nhiêu. Nếu quý vị giữ số tiền này qua đến tháng sau, thì khoản tiền này sẽ trở thành tài sản của quý vị. Quý vị không được quyền có quá $2,000. là tài sản và vẫn giữ Trợ Cấp Lợi Tức An Sinh. Quý vị nên gọi An Sinh Xã Hội tại 1-800-772-1213 hay (1-800-325-0778) dành cho người khiếm thính để báo cáo về khoản thừa kế này. Chúng tôi sẽ cho quý vị biết xem quý vị có còn đủ điều kiện để được hưởng SSI hay Trợ Cấp Lợi Tức An Sinh sẽ bị khoản thừa kế ảnh hưởng cũng như sẽ cho quý vị biết phải làm thế nào để giữ đủ tiêu chuẩn. Quý vị có thể biết thêm về SSI tai: www.socialsecurity.gov/ssi.

***

Thông báo
Là một công nhân trẻ, hưu trí c thể là điều quý vị ít để ý đến. Nhưng tiết kiệm rất quan trọng cho tương lai của quý vị. An Sinh Xã hội chưa bao có ý là nguồn thu nhập duy nhất khi quý vị về hưu. Cho dù với một nguồn hưu bổng tư nhân quý vị vẫn phải để dành. Nếu quý vì không có nguồn hưu bổng tư nhân thì quý vị càng phải để dành nhiều hơn, và bắt đầu để dành sớm hơn Ngày nay những công nhân trẻ có thể kỳ vọng sống thêm 20 hay 30 năm trong những năm về hưu, do đó tiết kiệm là điều qua trọng. Xin tìm hiểu thêm bằng cách đọc bản ước tính phúc lợi và bản đính kèm. Quý vị sẽ nhận được bản ước tính này qua đường bưu điện hai hay ba tháng trước ngày sinh của quý vị. Viếng mạng www.socialsecurity.gov/estimator hay www.mymoney.gov []