BÁC SĨ NHÃN KHOALiên Hương Nguyễn, MD
Chuyên trị: mắt khô, mắt ngứa, mắt cườm khô, mắt cườm nước, mắt kéo mây, mắt huyết áp cao, tiểu đường lên mắt...
2449 S. King Rd. Building B , Suite 10
San Jose, CA 95122
Tel: (408) 238-1978
Fax: (408) 238-2138