COMPUTER - TV
ĐIỆN THOẠIM + Mobile Plus
Tiệm bán phụ kiện cho IPhone, Ipad lớn nhất và rẻ nhất vùng Vịnh
Tel: (408) 217-9169
1111 Story RD , Suite 1016
( Trong khu Grand Century Mall)
San Jose, CA 95122