ĐỊA ỐC
TÀI TRỢ ĐỊA ỐCHung Truong ( Century 21)
Giúp khách mua nhà vừa ý , đặc biệt
Tel:(415) 452-9377
1569 Sloat Blvd. #300
San Francisco, CA 94132
Joe Trần
Real Estate Broker - Loan Broker
Tel: (408) 205-6701
Fax: (408) 317-6530
2670 S. White Rd. # 233
San Jose, CA 95148

Leon Van - Real Estate Broker
Quý vị sắp mua nhà liên lạc với Leon để được giải thích tường tận về 35 lỗi cần tránh khi mua nhà
Tel: 510 - 695 - 1195
Email: leonvan75@gmail.com
FB: leon.van.3726
Lillian H. Dang
Mua bán nhà cửa, vay nợ đổi nợ
Tel: (408) 898-7150
2680 S. White Rd. #150
San Jose, CA 95148
Sally Nguyen (Intero)
Mua nhà - Bán nhà - Đầu tư
Tel: (408) 712-5290
200 Serra Way ,Suite # 44
Milpitas , CA 95035
Timmy Lê, Real Estate Agent
Tel: (408) 893-0884 3111 Mc Laughlin , AveB San Jose, Ca 95121
E Mail; letimmyhome@aol.com Website : http://www.timmyhomes.com
Todd Su , Morgage Broker
Real Estate & Manufactured Home Financing
Phone: 408- 292-5000
2030 Senter Road
San Jose CA 95112
Trung Lam & Evan Huynh
Phone: 408 - 900 - 0009
Website : http://www.TrungEvan.com