ĐIỆN
ĐIỆN LẠNHHải Điện Lạnh
Hệ thống central air - Máy lạnh - Máy sưởi
Tel: (408) 690-3922
Hoàng’s Appliance
Máy giặt, máy sấy , tủ lạnh
Tel: (408) 644-7350
KENLE Điện Lạnh
Chuyên sữa máy lạnh, máy sưởi, tủ lạnh, freezer, lò điện, máy xay rác, thay bình nước nóng. Bảo trì 10 năm cho những hệ thống mới. Free Estimate
Tel: (408) 644-0723
Kiệt Điện Lạnh
Chuyên sữa Tủ lạnh - Freezer
Tel: (408) 219-4534
Phước Điện Lạnh
Tư gia - Thương mại - Fast service repair
Phone : (408) 568-8204 , (408) 941-0888
Quang Điện Lạnh
Máy lạnh - Lò sưởi - Tủ lạnh - Freezer
Tel: (408) 888-6760
SV Star Cooling- Heating
Nhận sữa chữa, lắp đặt, và bảo trì các loại máy lạnh và máy heat
Phone: (408) 646-3144
Thu’s Hvac-Water Heater-Air Duct Clean
Heating-Ventilating-Air Conditioning
Tel: (408) 259-4238