TIỆM VÀNG
ĐỒNG HỒJade Galor Jewelry & Watch (Cupertino)
Tiệm vàng & hột xoàn lớn sang trọng nhất vùng Bay Area
Tel: (408) 861-0988
10821 N. Wolfe Road
Cupertino, California
Jade Galore Jewejry & Watch (Milpitas)
Chuyên bán sĩ và lẽ
Tel: (408) 383-9868
316 Barber Court
Milpitas, CA 95035
Khải Toàn Jewelry
Mua hột xoàn GIA với giá cao
Phone: (408) 288-8108
1111 Story Rd.Suite 1073
San Jose, CA 95122
Email: khaitoanjewelry@gmail.com
Ngọc Triệu Jewelry
Mua bán hột xoàn, cẩm thạch,
và các loại đá quý...
Phone: (408) 225-9907
2897 Senter Rd. #130
San Jose, CA 95111
Thành Tín Jewlry
Sparkle this spring ít's the diamondd's life
Phone: (408) 297 - 7878
1111 Story Rd # 1061
San Jose, CA 95122